19.11.10
A punt a punt d'acabar dos contes d'entreteniments per Beascoa (d'aquests que porten imans i rotuladors...).